شماره تلفن:

<< در صورت ناخوانا بودن کد کلیک کنید >>

کد بالا را وارد کنید

 * برای مشاهده جزئیات تغییرات شماره تلفن های ثابت استان همدان کلیک کنید *


برای اطلاع از تغییر هر شماره در كل استان همدان می توانید به یكی از سه روش زیر استعلام نمائید:
1- ارسال شماره تلفن ثابت به همراه کد به صورت پیامک به شماره 30001818
2- استعلام از طریق سایت www.30001818.iR
3- تماس با شماره 135 ازتلفن ثابت